กล้องวงจรปิด PANASONIC

ideas for lifeANALOG Camera

Panasonic_ANALOG Camera_WV-CF102E

WV-CF102E

Mini Dome Camera
 • ความละเอียด 540 TVL
 • ขนาดเลน์ 2.5mm
 • ต้องการแสง 0.9Lux
 • รองรับไฟ 12 VDC

4,600.-

Panasonic_ANALOG Camera_WV-CF344E

WV-CF344E

Mini Dome Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ขนาดเลน์ 2.8-10mm
 • ต้องการแสง 0.05Lux
 • มีระบบ Focus Assist

7,900.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CF354E

WV-CF354E

Mini Dome Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ขนาดเลน์ 2.8-10mm
 • ต้องการแสง 0.05Lux
 • มีระบบ ABF

9,900.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CF354E

WV-CF354E

Mini Dome Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ขนาดเลน์ 2.8-10mm
 • ต้องการแสง 0.05Lux
 • มีระบบ ABF

12,300.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CW334E

WV-CW334E

Mini Dome Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ขนาดเลน์ 2.8-10mm
 • ต้องการแสง 0.05Lux
 • มีระบบ ABF

12,900.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CW364E

WV-CW364E

Mini Dome Camera
 • ความละเอียด 540 TVL
 • ขนาดเลน์ 2.8-10mm
 • ต้องการแสง 0.05Lux
 • มาตรฐาน IP66

13,900.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CF504E

WV-CF504E

Mini Dome Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ขนาดเลน์ 3.8-8mm
 • ต้องการแสง 0.01Lux
 • มีระบบ SD5

14,000.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CW500S

WV-CW500S/G

Mini Dome Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ขนาดเลน์ 3.8-8mm
 • ต้องการแสง 0.01Lux
 • IP66,12VDC/24VAC

38,000.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CW504SE

WV-CW504SE

Mini Dome Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ขนาดเลน์ 3.8-8mm
 • ต้องการแสง 0.01Lux
 • IP66,12VDC/24VAC

38,000.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CW504SE

WV-CW504SE

Mini Dome Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ขนาดเลน์ 3.8-8mm
 • ต้องการแสง 0.01Lux
 • IP66,12VDC/24VAC

38,000.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CP300

WV-CP300/G

Fixed Box Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • ต้องการแสง 0.05Lux
 • รองรับไฟ 220 VAC

5,700.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CP304E

WV-CP304E

Fixed Box Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • ต้องการแสง 0.05Lux
 • ไฟ 12VDC/24VAC

5,700.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CP310/G

WV-CP310/G

Fixed Box Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ระบบภาพ T-Day/Night
 • ต้องการแสง 0.008Lux
 • รองรับไฟ 220 VAC

7,900.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CP314E

WV-CP314E

Fixed Box Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ระบบภาพ T-Day/Night
 • ต้องการแสง 0.008Lux
 • ไฟ 12VDC/24VAC

7,900.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CP500L/G

WV-CP500L/G

Fixed Box Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • ต้องการแสง 0.07Lux
 • ระบบ SD5,ไฟ220VAC

13,900.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CP504LE

WV-CP504LE

Fixed Box Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • ต้องการแสง 0.07Lux
 • SD5,12VDC/24VAC

13,900.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CP500/G

WV-CP500/G

Fixed Box Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ระบบภาพ T-Day/Night
 • ต้องการแสง 0.01Lux
 • ระบบ SD5,ไฟ220VAC

17,500.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CP504E

WV-CP504E

Fixed Box Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ระบบภาพ T-Day/Night
 • ต้องการแสง 0.01Lux
 • SD5,12VDC/24VAC

17,500.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CS580/G

WV-CS580/G

Speed Dome Camera (PTZ)
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ต้องการแสง 0.04Lux
 • เลนส์ 3.3-119mm
 • รองรับไฟ 220 VAC/SD6

65,000.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CS584E

WV-CS584E

Speed Dome Camera (PTZ)
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ต้องการแสง 0.04Lux
 • เลนส์ 3.3-119mm
 • ไฟ 12VDC/24VAC/SD6

65,000.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CW590/G

WV-CW590/G

Speed Dome Camera (PTZ)
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ต้องการแสง 0.04Lux
 • เลนส์ 3.3-119mm
 • SD6, IP66, 220 VAC

75,000.-

Panasonic_Analog Camera_WV-CW594E

WV-CW594E

Speed Dome Camera (PTZ)
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ต้องการแสง 0.04Lux
 • เลนส์ 3.3-119mm
 • IP66/12VDC/24VAC

75,000.-IP Camera

Panasonic_IP Camera_WV-SF438E

WV-SF438E

360° IP Camera
 • ความละเอียด1920x1080
 • Indoor Dome
 • E-D/N, 360 Degrees
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • รองรับ Two-way audio
 • มุมกว้าง H:180° V:181°
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

34,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF448E

WV-SF448E

360° IP Camera
 • ความละเอียด1920x1080
 • Vandal Indoor
 • E-D/N, 360 Degrees
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • รองรับ Two-way audio
 • มุมกว้าง H:182° V:176°
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

37,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW458E

WV-SW458E

360° IP Camera
 • ความละเอียด1920x1080
 • Vandal Outdoor
 • E-D/N, 360 Degrees
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • รองรับ Two-way audio
 • มุมกว้าง H:182° V:176°
 • ไฟ PoE/12VDC, IP66

39,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF138

WV-SF138

Fixed Dome IP Camera
 • ความละเอียด1920x1080
 • E-D/N, Indoor Dome
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • ฟังก์ชั่น Super Dynamic/
 • Face Super Dynamic
 • มุมกว้าง H:100° V:81°
 • รองรับไฟ PoE

21,900.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF135E

WV-SF135E

Fixed Dome IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • E-D/N, Indoor Dome
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • มุมกว้าง H:104° V:85°
 • รองรับไฟ PoE

18,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF132E

WV-SF132E

Fixed Dome IP Camera
 • ความละเอียด 640x480
 • E-D/N, Indoor Dome
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • มุมกว้าง H:68° V:53°
 • รองรับไฟ PoE

13,900.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF336E

WV-SF336E

Fixed Dome IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • E-D/N, Indoor Dome
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

38,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF335E

WV-SF335E

Fixed Dome IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • E-D/N, Indoor Dome
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • ฟังก์ชั่น Focus Assist
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

29,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF332E

WV-SF332E

Fixed Dome IP Camera
 • ความละเอียด 800x600
 • E-D/N, Indoor Dome
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • ฟังก์ชั่น Focus Assist
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

27,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF539E

WV-SF539E

Fixed Dome IP Camera
 • ความละเอียด1920x1080
 • T-D/N, Indoor Dome
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • ฟังก์ชั่น WDR,LDC
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

42,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF538E

WV-SF538E

Fixed Dome IP Camera
 • ความละเอียด1920x1080
 • E-D/N, Indoor Dome
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • ฟังก์ชั่น WDR,LDC
 • ไฟ PoE/12VDC

35,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF346E

WV-SF346E

Vandal-Resistant
 • ความละเอียด 1280x960
 • E-D/N, Vandal Indoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,WDR
 • Face Super Dynamic
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

39,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF342E

WV-SF342E

Vandal-Resistant
 • ความละเอียด 800x600
 • E-D/N, Vandal Indoor
 • ABS,WDR,Focus Assist
 • Face Super Dynamic
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

29,900.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF549E

WV-SF549E

Vandal-Resistant
 • ความละเอียด1920x1080
 • T-D/N, Vandal Indoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • ฟังก์ชั่น WDR,LDC
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

45,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SF548E

WV-SF548E

Vandal-Resistant
 • ความละเอียด1920x1080
 • E-D/N, Vandal Indoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • ฟังก์ชั่น WDR,LDC
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

38,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW158

WV-SW158

Vandal-Resistant
 • 1920x1080, E-D/N
 • Vandal Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • Face Super Dynamic
 • มุมกว้าง H:100° V:81°
 • รองรับไฟ PoE, IP66

29,900.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW155E

WV-SW155E

Vandal-Resistant
 • 1280x960, E-D/N
 • Vandal Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • มุมกว้าง H:104° V:85°
 • รองรับไฟ PoE, IP66

28,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW152E

WV-SW152E

Vandal-Resistant
 • 800x600, E-D/N
 • Vandal Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • มุมกว้าง H:104° V:85°
 • รองรับไฟ PoE, IP66

24,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW355E

WV-SW355E

Vandal-Resistant
 • 1280x960, T-D/N
 • Vandal Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • ฟังก์ชั่น Focus Assist
 • Face Super Dynamic
 • ไฟ PoE/12VDC, IP66

49,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW352E

WV-SW352E

Vandal-Resistant
 • 800x600, T-D/N
 • Vandal Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • ฟังก์ชั่น Focus Assist
 • Face Super Dynamic
 • ไฟ PoE/12VDC, IP66

43,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW559E

WV-SW559E

Vandal-Resistant
 • 2480x1536, T-D/N
 • Vandal Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • ฟังก์ชั่น WDR,LDC
 • ไฟ PoE/12VDC, IP66

57,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW558E

WV-SW558E

Vandal-Resistant
 • 2480x1536, E-D/N
 • Vandal Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • ฟังก์ชั่น WDR,LDC
 • ไฟ PoE/12VDC, IP66

48,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW316E

WV-SW316E

Fixed Box IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • T-D/N, Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • Face Super Dynamic
 • ไฟ 12VDC/PoE, IP66

48,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW316LE

WV-SW316LE

Fixed Box IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • T-D/N, Outdoor IR
 • ฟังก์ชั่น ABS,ABF,VIQS
 • Face Super Dynamic
 • ไฟ 12VDC/PoE, IP66

59,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SP509E

WV-SP509E

Fixed Box IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • ระบบภาพ T-Day/Night
 • Mega Super Dynamic
 • รองรับไฟ 12VDC/PoE

45,900.-

Panasonic_IP Camera_WV-SP508E

WV-SP508E

Fixed Box IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • Mega Super Dynamic
 • รองรับไฟ 12VDC/PoE

36,900.-

Panasonic_IP Camera_WV-SP306E

WV-SP306E

Fixed Box IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • ระบบภาพ T-Day/Night
 • มีระบบ WDR
 • รองรับไฟ 12VDC/PoE

32,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-SP305E

WV-SP305E

Fixed Box IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • มีระบบ WDR
 • รองรับไฟ 12VDC/PoE

23,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SP302E

WV-SP302E

Fixed Box IP Camera
 • ความละเอียด 800x600
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • มีระบบ WDR
 • รองรับไฟ 12VDC/PoE

19,900.-

Panasonic_IP Camera_WV-SP105E

WV-SP105E

Fixed Box IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • เลนส์ 3.54mm ซูม4เท่า
 • รองรับไฟ 12VDC/PoE

12,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-SP102E

WV-SP102E

Fixed Box IP Camera
 • ความละเอียด 640x480
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • เลนส์ 2.00mm ซูม 4เท่า
 • รองรับไฟ 12VDC/PoE

9,800.-

Panasonic_IP Camera_WV-SC386E

WV-SC386E

Speed Dome IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • T-D/N, Indoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • Face Super Dynamic
 • Pan: 360° Endless
 • Tilt: -15° to 185°
 • รองรับไฟ PoE/24VAC

109,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SC385E

WV-SC385E

Speed Dome IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • T-D/N, Indoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • Face Super Dynamic
 • Pan: 0°-350°(Pan-Flip)
 • Tilt: -30° to 210°
 • รองรับไฟ PoE/24VAC

69,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SC384E

WV-SC384E

Speed Dome IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • E-D/N, Indoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • Face Super Dynamic
 • Pan: 0°-350°(Pan-Flip)
 • Tilt: -30° to 210°
 • รองรับไฟ PoE/24VAC

54,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SC588

WV-SC588

Speed Dome IP Camera
 • ความละเอียด1920x1080
 • T-D/N, Indoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • Face Super Dynamic
 • Pan: 360° Endless
 • Tilt: -25° to 205°
 • รองรับไฟ PoE/24VAC

119,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW396E

WV-SW396E

Speed Dome IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • T-D/N, Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • Face Super Dynamic
 • Pan: 360° Endless
 • Tilt: -15° to 185°
 • รองรับไฟ PoE+/24VAC

129,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW395E

WV-SW395E

Speed Dome IP Camera
 • ความละเอียด 1280x960
 • T-D/N, Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • Face Super Dynamic
 • Pan: 0°-350°(Pan-Flip)
 • Tilt: -30° to 210°
 • รองรับไฟ PoE+/24VAC

115,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW598

WV-SW598

Speed Dome IP Camera
 • ความละเอียด1920x1080
 • T-D/N, Outdoor
 • ฟังก์ชั่น ABS,VIQS
 • Face Super Dynamic
 • Pan: 360° Endless
 • Tilt: -25° to 205°
 • IP66, ไฟ PoE+/24VAC

149,000.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW175E

WV-SW175E

Compact Pan-Tilting
 • ความละเอียด 1280x960
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • Pan: -47.5° to +47.5°
 • Tilt: -45° to +10°
 • IP55, ไฟ PoE/12VDC

27,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-SW172E

WV-SW172E

Compact Pan-Tilting
 • ความละเอียด 800x600
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • Pan: -47.5° to +47.5°
 • Tilt: -45° to +10°
 • IP55, ไฟ PoE/12VDC

24,500.-

Panasonic_IP Camera_WV-ST165E

WV-ST165E

Compact Pan-Tilting
 • ความละเอียด 1280x960
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • Pan: -47.5° to +47.5°
 • Tilt: -45° to +10°
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

22,900.-

Panasonic_IP Camera_WV-ST162E

WV-ST162E

Compact Pan-Tilting
 • ความละเอียด 800x600
 • ระบบภาพ E-Day/Night
 • Pan: -47.5° to +47.5°
 • Tilt: -45° to +10°
 • รองรับไฟ PoE/12VDC

19,900.-NVR เครื่องบันทึก

Panasonic_NVR_WJ-NV200K/G

WJ-NV200K/G

 • เครื่องบันทึกภาพ IP Camera, Onvif รองรับสูงสุด 16 กล้อง
 • การบีบอัดภาพได้ทั้ง H.264/MPEG4 และ JPEG
 • ความละเอียดภาพ 3 ระดับ SXVGA, VGA, QVGA Full HD โดยผ่านสาย HDMI
 • รองรับ Harddisk 2 ลูก ความจุสูงสุดลูกละ 3TB
 • ฟังก์ชั่นตรวจจับใบหน้าจากภาพสด โดยเครื่องสามารถร้องเตือน, ส่งเมลล์ หรือส่งสัญญาณเตื่อนไปยังอุปกรณ์อลาร์มได้
 • รองรับการบันทึกภาพและเสียง พร้อมทั้งควบคุมกล้อง PTZ ได้
 • คัดลอกข้อมูลผ่าน SDHC/SD Card หรือผ่านระบบเน็ตเวิร์ค
 • เน็ตเวิร์ครองรับการดูภาพผ่านจาก Client สูงสุด 4 ที่พร้อมกัน

99,000.-

Panasonic_NVR_WJ-ND300A/G

WJ-ND300A/G

 • เครื่องบันทึกภาพ IP Camera รองรับสูงสุด 32 กล้อง
 • การบีบอัดภาพได้ทั้ง H.264/MPEG4 และ JPEG
 • ความละเอียดภาพ 3 ระดับ SXVGA, VGA, QVGA
 • รองรับ Harddisk 4 ลูก ความจุสูงสุดลูกละ 2TB
 • เชื่อมต่อ Harddisk Extension ได้ 6 เครื่องโดยเครื่องรองรับได้อีก 4 ลูก ลูกละ 2TB
 • รองรับการบันทึกภาพและเสียง พร้อมทั้งควบคุมกล้อง PTZ ได้
 • พอร์ต Lan 2 พอร์ต สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลกล้องและเชื่อมต่อการใช้งานจาก user
 • เน็ตเวิร์ครองรับการดูภาพผ่านจาก Client สูงสุด 8 ที่พร้อมกัน

199,000.-

Panasonic_NVR_WJ-ND400K/G

WJ-ND400K/G

 • เครื่องบันทึกภาพ IP Camera รองรับสูงสุด 64 กล้อง
 • การบีบอัดภาพได้ทั้ง H.264/MPEG4 และ JPEG
 • ความละเอียดภาพ 4 ระดับ 3MP, SXVGA, VGA, QVGA
 • รองรับ Harddisk 9 ลูก ความจุสูงสุดลูกละ 2TB
 • เชื่อมต่อ Harddisk Extension ได้ 5 เครื่องโดยเครื่องรองรับได้อีก 9 ลูก ลูกละ 2TB
 • รองรับการบันทึกภาพและเสียง พร้อมทั้งควบคุมกล้อง PTZ ได้
 • รองรับการทำ RAID5/6
 • พอร์ต Lan 2 พอร์ต สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลกล้องและเชื่อมต่อการใช้งานจาก user
 • เน็ตเวิร์ครองรับการดูภาพผ่านจาก Client สูงสุด 16 ที่พร้อมกัน

329,000.-DVR เครื่องบันทึก

Panasonic_DVR_WJ-HL208/G

WJ-HL208/G

 • เครื่องรองรับการบันทึกภาพจากกล้องได้สูงสุด 4 กล้อง
 • การบีบอัดภาพใช้เทคโนโลยี H.264
 • ความเร็วสูงสุดในการบันทึกอยู่ที่ 100 ภาพต่อวินาที
 • รองรับการใส่ฮาร์ดดิส ในตัวเครื่องได้ 3 ลูก

39,000.-

Panasonic_DVR_WJ-HL208/G

WJ-HL208/G

 • เครื่องรองรับการบันทึกภาพจากกล้องได้สูงสุด 8 กล้อง
 • การบีบอัดภาพใช้เทคโนโลยี H.264
 • ความเร็วสูงสุดในการบันทึกอยู่ที่ 200 ภาพต่อวินาที
 • รองรับการใส่ฮาร์ดดิส ในตัวเครื่องได้ 3 ลูก

59,000.-

Panasonic_DVR_WJ-HD716K/G

WJ-HD716K/G

 • เครื่องบันทึกภาพจากกล้องได้สูงสุด 16 กล้อง
 • การบีบอัดภาพใช้เทคโนโลยี H.264 แบบ Hight Profile
 • รองรับการแสดงภาพผ่านสาย HDMI หรือ Composit
 • รองรับฟังก์ชั่น SD5 Link ในการทำงานร่วมกับ i-VMD
 • ความเร็วสูงสุดในการบันทึกอยู่ที่ 400 ภาพต่อวินาที
 • รองรับการใส่ฮาร์ดดิส ในตัวเครื่องได้ 4 ลูก
 • รองรับการเชื่อมต่อ Extension HDD Units ได้ 3 เครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องรองรับการใส่ ฮาร์ดดิสได้ 9 ลูก

115,000.-

Panasonic_DVR_SP-DR04

SP-DR04

 • เครื่องรองรับการบันทึกภาพจากกล้องได้สูงสุด 4 กล้อง
 • การบีบอัดภาพใช้เทคโนโลยี H.264
 • รองรับการบันทึกเสียง 4 ช่อง
 • รองรับการควบคุมกล้องประเภท PTZ
 • ความเร็วสูงสุดในการบันทึกอยู่ที่ 100 ภาพต่อวินาที
 • รองรับการ Backup ผ่าน USB
 • รองรับการใส่ฮาร์ดดิส ในตัวเครื่องได้ 1 ลูก
 • เครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมดูผ่านคอมพิวเตอร์
 • รองรับการดูกล้องวงจรปิดผ่าน iPhone/Android (CMS) ได้

19,900.-

Panasonic_DVR_SP-DR08

SP-DR8

 • เครื่องรองรับการบันทึกภาพจากกล้องได้สูงสุด 8 กล้อง
 • การบีบอัดภาพใช้เทคโนโลยี H.264
 • รองรับการบันทึกเสียง 4 ช่อง
 • รองรับการควบคุมกล้องประเภท PTZ
 • ความเร็วสูงสุดในการบันทึกอยู่ที่ 100 ภาพต่อวินาที
 • รองรับการ Backup ผ่าน USB, DVD-RW
 • รองรับการใส่ฮาร์ดดิส ในตัวเครื่องได้ 1 ลูก
 • เครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมดูผ่านคอมพิวเตอร์
 • รองรับการดูกล้องวงจรปิดผ่าน iPhone/Android (CMS) ได้

44,900.-

Panasonic_DVR_SP-DR16

SP-DR16

 • เครื่องรองรับการบันทึกภาพจากกล้องได้สูงสุด 16 กล้อง
 • การบีบอัดภาพใช้เทคโนโลยี H.264
 • รองรับการบันทึกเสียง 4 ช่อง
 • รองรับการควบคุมกล้องประเภท PTZ
 • ความเร็วสูงสุดในการบันทึกอยู่ที่ 100 ภาพต่อวินาที
 • รองรับการ Backup ผ่าน USB, DVD-RW
 • รองรับการใส่ฮาร์ดดิส ในตัวเครื่องได้1 ลูก
 • เครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมดูผ่านคอมพิวเตอร์
 • รองรับการดูกล้องวงจรปิดผ่าน iPhone/Android (CMS) ได้

59,900.-MONITOR

Panasonic_MONITOR_TH-50PF30 / TH-42PF30

TH-50PF30 / TH-42PF30

System Plasma
 • มีฟังก์ชั่น Slot (SLOT 2.0) เลือกช่องต่อตามการใช้งาน
 • จอเป็นกระจกทนทาน อายุใช้งานโดยประมาณ 100,000 ชม.

Panasonic_MONITOR_TH-65PB1

TH-65PB1

System Plasma
 • เขียน / วาด บนจอพลาสมาได้รวดเร็ว พร้อมกันได้ถึง 4 คน
 • จออัจฉริยะ สีสันความคมชัดระดับ Full FD
 • มีฟังก์ชั่นไร้สาย ในการเชื่อมต่อจาก Notebook/PC(option)

Panasonic_MONITOR_TH-103VX200 / TH-85VX200

TH-103VX200 / TH-85VX200

System Plasma
 • Full HD 3D พลาสมา ดิสเพลย์
 • คุณภาพของภาพระดับ Premium
 • ใช้งานร่วมกับฟังก์ Slot(SLOT 2.0) เพิ่มช่องต่อตามการใช้งาน

Panasonic_MONITOR_TH-103VX200 / TH-85VX200

TH-103VX200 / TH-85VX200

Full HD LED LCD Display
 • จอขนาด 80 นิ้ว
 • ความสว่างสูง 700 cd/M2
 • พร้อม Contrast 5,000 : 1
 • จอบางเพียง 89 มม. น้ำหนักเบา
 • ความทนทานสูง สามารถทำงานได้ 24 ชม. / 7 วัน

Panasonic_MONITOR_TH-55LFV50

TH-55LFV50

Video Wall
 • ขอบในการเชื่อมต่อบางเฉียบ เพียง 5.3 มม.(ขอบชนขอบ)
 • ความสว่างสูงสุดถึง 800 cd/M2 และมุมมองกว้าง 178 องศา
 • ประหยัดพลังงาน

Panasonic_MONITOR_TH-47LF5 / TH-42LF5

TH-47LF5 / TH-42LF5

System LCD
 • จอซิสเต็มส์ LCD ระดับ Full HD ความสว่างสูง
 • หลากหลายช่องต่อในเครื่องเดียว
 • ประหยัดพลังงาน ดีไซน์ทันสมัยและบางAccessories

Panasonic_Accessories_WV-CF5SE

WV-CF5SE

 • Smokde Dome Cover
 • CF102,CF284,CF294

600.-

Panasonic_Accessories_WV-CW4SE

WV-CW4SE

 • Smokde Dome Cover
 • CW504S/G, CW500

2,500.-

Panasonic_Accessories_WV-SW3HE

WV-SW3HE

 • Heater units
 • CW240 series

6,100.-

Panasonic_Accessories_WV-CW5HE

WV-CW5HE

 • Heater units
 • CW500 series

3,900.-

Panasonic_Accessories_WV-Q105

WV-Q105

 • Ceilling Mount of NS950/202,CS950/570

6,200.-

Panasonic_Accessories_WV-Q168E

WV-Q168E

 • Embeded ceilling mount of CF284/294

4,500.-

Panasonic_Accessories_WV-Q169E

WV-Q169E

 • Embeded ceilling of NW502/484, CW500

15,900.-

Panasonic_Accessories_WV-Q174E

WV-Q174E

 • Embeded ceilling mount of SF300 Series

3,400.-

Panasonic_Accessories_WV-Q175E

WV-Q175E

 • ceilling mount bracket for WV-CF504

3,400.-Video Encorder

Panasonic_Video Encorder_WJ-GXE500

WJ-GXE500

 • รองรับการเปลี่ยนแปลงกล้อง Analog เป็นระบบ IP
 • สามารถรองรับกล้องได้สูงสุด 4 กล้อง
 • มีช่องสำหรับใส่ SD Card ได้สูงสุด 32 GB เพื่อบันทึกภาพ
 • สามารถแสดงภาพได้แบบ 25 IPS ต่อกล้อง
 • สามารถ Setup ผ่าน Web browser ได้ทันที
 • รองรับสัญญาณ MIC IN/OUT
 • มีฟังก์ชั่น Face Detection ที่กล้อง 1
 • มี Port RS-485 สำหรับควบคุมกล้อง PTZ

59,000.-

Panasonic_Video Encorder_WJ-GXD400

WJ-GXD400

 • รองรับการต่อพ่วงกล้อง IP แสดงภาพผ่านจอมอนิเตอร์
 • รองรับ Encoder สำหรับแปลงกล้อง Analog เป็น IP
 • สามารถรองรับกล้องได้สูงสุด 256 กล้อง
 • สามารถแบ่งกลุ่มได้ 64 กลุ่ม
 • สามารถแสดงภาพผ่านสาย HDMI ในระดับ 1080P
 • สามารถแสดงภาพได้สูงสุด 6 กล้องใน 1 จอภาพ
 • สามารถแสดงภาพได้แบบ 28 IPS<
 • สามารถ Setup ผ่าน Web browser ได้ทันที

145,000.-ต้องการให้เจ้าหน้าติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ยี่ห้อ
จำนวนกล้อง
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail
รายละเอียด *
  CAPTCHA Image Reload Image
พิมพ์ตามที่เห็น *
 

      ติดต่อฝ่ายขาย
02-8883507-8,081-700-4715
krittiwit@gmail.com
LineID : @cctvbangkok.com
---TOP---