CCTV Service Center **บริการรับซ่อมกล้องวงจรปิด

บริการรับซ่อมกล้องวงจรปิด


โดยช่างผู่ชำนาญงานซ่อมกล้องวงจรปิดมาเป็นเวลานาน จึงมีความน่าเชื่อถือสูง ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนส่งคืนถึงมือลูกค้าทุกครั้ง

โดยปกติแล้วกล้องวงจรปิดที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีก็จะเริ่มเสื่อมสภาพ โดยอุปกรณ์สำคัญที่จะเริ่มเสื่อมสภาพก็จะมีเซ็นเซอร์รับภาพ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า CCD ทำให้ภาพที่ได้มีคุณภาพต่ำลง ความเสื่อมสภาพของหม้อแปลงที่มีความร้อนและสายสัญญาณต่างๆ ที่ใช้งานมาอย่างยาวนาน อาจจะทำให้กล้องวงจรปิดนั้นไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด ผู้จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด จึงได้นำการบริการรับซ่อมกล้องวงจรปิดมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งรองรับการซ่อมกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกทุกยี่ห้อ

นอกจากนี้กล้องวงจรปิดอยุธยายังเพิ่มเติมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากับบริการหลังการขาย ตรวจเช็คสภาพกล้องให้กับลูกค้าทันที กรณีที่พบปัญหาเรื่องของสภาพกล้อง หรือเรื่องของอุปกรณ์การติดตั้งเกิดปัญหา ทำการเปลี่ยนแปลงย้ายจุดติดตั้งหลังจากตรวจเช็คแล้วว่าจุดติดตั้งเดิมไม่ เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง Mantanance ให้ลูกค้าฟรี 1 ปี (ระยะการประกัน) ไม่รวมค่าอะไหล่ (กรณีสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไหล่ด้วย) Set Up ระบบ Online เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการดูงานผ่าน Internet

บริการของเราครอบคลุมถึง

 • ตรวจสอบชิ้นส่วนภายในกล้องวงจรปิด
 • ทำความสะอาดเลนส์และตัวกล้อง
 • การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใน และอุปกรณ์ของตัวกล้องวงจรปิด

เงื่อนไขในการรับซ่อมกล้องวงจรปิด

 • การติดต่อส่งเครื่องซ่อมและขอรับเครื่องซ่อมคืนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30 น. ในเวลาทำการตามปกติของบริษัท ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สำหรับเครื่องที่อยู่ในประกัน กรุณานำใบรับประกันมาด้วยทุกครั้ง
 • การซ่อมนี้ไม่ครอบคลุมการเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิส (เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายโปรดสำรองข้อมูล)
 • ทางบริษัทรับประกันอะไหล่หรือตัวกล้องวงจรปิดที่ได้ซ่อมไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในกรณีเสียอาการเดิม นับจากวันที่รับซ่อม

ค่าบริการลูกค้านอกประกัน และลูกค้าทั่วไปที่เรียกใช้บริการ

 • เรียกบริการเป็นรายครั้ง นอกสถานที่ On Site Service
  ขอบเขตพื้นที่การให้บริการภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ไปกลับไม่เกิน 100 กม. ราคา 1,500 บาท/ครั้ง ช่าง 1-2 คน ค่าบริการข้างต้นทำงานไม่เกิน 3 ชม. กรณีเกิน 3 ชม. จะคิดค่าบริการเพิ่ม 400 บาท/ชม.
 • Preventive Maintenance / Year
  ภายในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ระยะทางไปกลับไม่เกิน 150 กม.
  ค่า PM. 6,400 บาท/ปี จำนวนกล้องไม่เกิน 4 ตัว
  ค่า PM. 11,200 บาท/ปี จำนวนกล้องไม่เกิน 8 ตัว
  ค่า PM. 19,200 บาท/ปี จำนวนกล้องไม่เกิน 16 ตัว
  ค่า PM. 32,000 บาท/ปี จำนวนกล้องไม่เกิน 32 ตัว
  • ราคานี้ไม่รวมการย้ายกล้อง เครื่องบันทึก เปลี่ยนอแดปเตอร์
  • ทำความสะอาดทั้งระบบ พร้อมตรวจเช็คระบบ DVR,Network 3 ครั้ง/ปี พร้อมรายงานการตรวจสอบการทำงานทุกครั้ง
  • ให้บริการภายใน 48 ชม. (เฉพาะวันทำการจันทร์-ศุกร์) โดยมีพนักงานโทรนัดล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
  • มีเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อม (เฉพาะกล้อง และเครื่องบันทึก)
  • กรณีที่ต้องเข้าไปตรวจเช็คใหญ่นอกเหนือจาก 3 ครั้ง/ปี คิดค่าบริการ 800 บาท/ครั้ง ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชม.
  • หากมีการซื้อเครื่องบันทึก และกล้องใหม่มีส่วนลดพิเศษขั้นต่ำ 15-25% (ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี้ห้อสินค้าที่ต้องการ)
  • กรณีเครื่องบันทึกและกลัองวงจรปิดหรืออื่นๆ เสียทางบริษัทฯ จะเสนอราคาค่าแรง และค่าอะไหล่ในการซ่อม ก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง พร้อมทั้งลูกค้าต้องยืนยันการอนุมัตซ่อมทาง FAX, E-mail โดยถ้าเป็นบริษัทต้องประทับตราทุกครั้ง
 • Preventive Maintenance / Year ต่างจังหวัด ระยะทางไปกลับไม่เกิน 400 กม.
  ค่า PM. 7,600 บาท/ปี จำนวนกล้องไม่เกิน 4 ตัว
  ค่า PM. 16,800 บาท/ปี จำนวนกล้องไม่เกิน 8 ตัว
  ค่า PM. 36,800 บาท/ปี จำนวนกล้องไม่เกิน 16 ตัว
  ค่า PM. 80,000 บาท/ปี จำนวนกล้องไม่เกิน 32 ตัว
  • ราคานี้ไม่รวมการย้ายกล้อง เครื่องบันทึก เปลี่ยนอแดปเตอร์
  • ทำความสะอาดทั้งระบบ พร้อมตรวจเช็คระบบ DVR,Network 3 ครั้ง/ปี พร้อมรายงานการตรวจสอบการทำงาน 3 ครั้งต่อปี
  • ให้บริการภายใน 48 ชม. (เฉพาะวันทำการจันทร์ - ศุกร์)
  • มีเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อม (เฉพาะกล้อง และเครื่องบันทึก)
  • กรณีที่ต้องเข้าไปตรวจเช็คนอกเหนือจาก 3 ครั้งต่อปี คิดค่าบริการ 2,500 บาทต่อครั้ง
  • หากมีการซื้อเครื่องใหม่มีส่วนลดพิเศษขั้นต่ำ 15% (ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี้ห้อสินค้าที่ต้องการ)
  • กรณีเครื่องบันทึกและกลัองวงจรปิดหรืออื่นๆ เสียทางบริษัทฯ จะเสนอราคาค่าแรง และค่าอะไหล่ในการซ่อม ก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง พร้อมทั้งลูกค้าต้องยืนยันการอนุมัตซ่อมทาง FAX, E-mail โดยถ้าเป็นบริษัทต้องประทับตราทุกครั้ง

      ติดต่อฝ่ายขาย
02-8883507-8,081-700-4715
krittiwit@gmail.com
LineID : @cctvbangkok.com
---TOP---