บทความอื่นๆ

iSCSI Technology

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ในองค์กรส่วนใหญ่ จะใช้คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายเข้ามาจัดการกับข้อมูล การที่เราสามารถเก็บและเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพตลอด เวลาโดยไม่มีปัญหาใดๆ

ปลอดภัยจากฟ้าผ่า

ไฟกระโชกเข้ามาทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ได้อย่างไร ฟ้าผ่าหรือไฟกระโชกจะเข้ามาทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 2 ช่องทางคือ

การจัดเก็บและบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด

ปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิด ได้เปลี่ยนการทำงานจากระบบ Analog มาเป็นแบบ IP ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้จะทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย ได้เข้ามามีบทบาทในเทคโนโลยีด้านต่างๆ รวมถึงในกล้องวงจรปิด โดยกล้องวงจรปิดสามารถรองรับการใช้งานบนระบบเครือข่ายได้ วันนี้จะอธิบายให้เห็นภาพรวมของระบบเครือข่ายครับ

กล้องวงจรปิดแบบ IP (IP CCTV Camera)

กล้องไอพี มี 2 ประเภท คือ แบบใช้สายและแบบไร้สาย โดยกล้องไอพีแบบใช้สาย จะส่งสัญญาณภาพออกมาบนหัวต่อที่เรียกว่า RJ-45 โดยการส่งสัญญาณผ่านสาย LAN

ตู้ควบคุมสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย

ระบบกันขโมย คือ ระบบที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานป้องกัน ซึ่งเป็นการป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ในการทำงานร่วมกัน ดังนี้

Machine to machine : M2M

เรากำลังสร้างข้อมูลกันจนมากเกินไปแล้วหรือป่าว คำตอบน่าจะอยู่ที่คำจำกัดความคำว่า “มากเกินไป” แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเทคโนโลยีที่อุปกรณ์ต่างๆๆ สามารถส่งข้อมูลหากันเองได้


ติดต่อฝ่ายขาย
02-8883507, 02-8883508
081-700-4715
---TOP---