วิธีการชำระเงิน สำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด

  1. ชำระผ่าน ATM ของธนาคาร กสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, และ ธนาคารกรุงเทพ ( ต้องยืนยันด้วยหลักฐานการชำระเงิน )
  2. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ( ต้องยืนยันด้วยหลักฐานการชำระเงิน )

กรณีเลือกชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ด้วยแบบฟอร์มของธนาคาร นำฝากเงินเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่ระบุข้างล่างนี้

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี ประเภทบัญชี
 กล้องวงจรปิด ธ. กรุงเทพ สะพานพระปิ่นเกล้า บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด 162-4-23226-8 ออมทรัพย์
 กล้องวงจรปิด ธ. กสิกรไทย ย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด 758-2-34894-9 ออมทรัพย์
 กล้องวงจรปิด ธ. กสิกรไทย เซฟ-อี พุทธมณฑล บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด 767-1-00948-1 กระแสรายวัน
 กล้องวงจรปิด ธ. ไทยพาณิชย์ ย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด 183-2-12290-1 ออมทรัพย์

หมายเหตุ:

***ในกรณีชำระที่เค้าน์เตอร์ธนาคาร กรุณานำสำเนาใบนำฝากเงิน แฟกซ์กลับมาที่บริษัท

หมายเลขแฟกซ์ 0-2888-3199 กรุณาระบุ "ชื่อพนักงานขาย" ให้ชัดเจน **

ติดต่อสอบถามขัอมูลของท่านได้ที่

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด

200 ซ.บรมราชชนนี70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3032494229

เงื่อนไขในการชำระเงิน และ ข้อตกลงร่วมกัน (Payment Terms & Conditions)

- สำหรับบ้านที่พร้อมติดตั้งและใช้งาน

  1. ชำระ 40% เมื่อทำสัญญาสั่งซื้อ
  2. ชำระ 60% ก่อนเข้าติดตั้งอุปกรณ์ 3 วัน

- สำหรับบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  1. ชำระ 60% เมื่อทำสัญญาสั่งซื้อ
  2. ชำระ 20% เมื่อเดินท่อร้อยสายเรียบร้อย หรือ ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย
  3. ชำระ 20% เมื่อทดสอบระบบเรียบร้อย

Media Search Co.,Ltd. จะดำเนินการส่งสินค้าให้ท่านได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันเอกสารการชำระเงิน

ทางบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา


      ติดต่อฝ่ายขาย
02-8883507-8,081-700-4715
krittiwit@gmail.com
LineID : @cctvbangkok.com
---TOP---